skip to Main Content

Rådgiver innen risikostyring og compliance

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, Varig Orkla Forsikring og Varig Hadeland Forsikring (Varig) er tre selvstendige kundeeide forsikringsselskap som samarbeider om en rekke funksjoner. Selskapet har konsesjon for skadeforsikring. Varig-selskapene har et strategisksamarbeid med Frende Forsikring gjennom eierskap og distribusjon.…

Les mer

Pass på skredfaren i fjellet

Mange drar til fjells nå og gleder seg til deilige skidager. Sjekk skredfaren før du drar på tur. Store snømengder gjør at du og dine må passe på hvis dere begir dere ut på tur i skredutsatt terreng. Sjekk derfor skredfaren, for…

Les mer

Mørketid er reflekstid

Barnehagene er ofte ute på tur og det er viktig at barna er godt synlige. Da er det refleksvester som gjelder. Varig Forsikring er opptatt av trygghet for barn i lokalmiljøet, og vi tilbyr gratis refleksvester til barnehagene i Nordmøre og Romsdal. 

Les mer
Back To Top