skip to Main Content
Varig Forsikring ansatte

Vi har sørget for lokal trygghet siden 1841

Starten

Samholdet mellom naboer, slektninger og sambygdinger i krisesituasjoner er utgangspunktet for dagens forsikringsselskap. På dette grunnlaget ble Veøy Branntrygdelag, som er forløper til dagens Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal etablert i 1841.

Et lokalt selskap, eid og styrt av våre kunder

De fleste av de lokale brannkassene har fusjonert til det vi i dag kjenner som Gjensidige Forsikring ASA. Vi har valgt å forbli et selvstendig selskap. I 2018 byttet vi navn fra Gjensidige Nordmøre og Romsdal til Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Dette gjorde vi blant annet for å synliggjøre at vi er et lokalt selskap, eid og styrt av kundene våre i Nordmøre og Romsdal. Din eierinnflytelse kan utøves ved å stemme frem de kundene du ønsker skal sitte i vår generalforsamling. Både styret og generalforsamlingen er valgt blant våre kunder.

Vår samarbeidpartner er Frende Forsikring

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal er eier i og samarbeidspartner med Frende fra 1. januar 2021. Frende er etablert og eid av lokale sparebanker på Sør- og Vestlandet og har samme lokale strategi som oss. Les mer om vårt samarbeid med Frende Forsikring.

Største forsikringsmiljø i vårt distrikt

Vi er distriktets største forsikringsmiljø, og det eneste lokalt selvstendige forsikringsselskapet i Nordmøre og Romsdal. Våre 25 medarbeidere vil gi deg som kunde den beste oppfølgingen og den beste servicen. Kom gjerne innom våre kontor i Øvre Veg 32 i Molde og i Nedre Enggate 14 i Kristiansund.

Vi gir tilbake til lokalsamfunnet

Gjennom Dugnadsløftet og støtte til det lokale brannvesenet gir vi tilbake til lokalsamfunnet. Våre eiere, altså kundene er med på å gjøre dette mulig. Vi er også en aktiv skadeforebygger og samfunnsaktør.

Vår strategi skiller seg fra de fleste andre aktører i markedet ved at vi ønsker å være tilstede og tett på kundene våre lokalt.

Venner Ikon

Vi er opptatt av

  • lokal tilstedeværelse
  • å yte god service
  • å ha god kunnskap om forsikring og om kunden
  • å drive god skadeforebygging
  • å bidra i vårt lokalsamfunn
  • å gjøre Nordmøre og Romsdal til et tryggere sted å bo
Target Ikon

Våre kjerneverdier

Vi skal være:

  • Skadeforebyggere
  • Pålitelige
  • Hjelpsomme
  • Kunnskapsrike

Nedlastinger

Designmanual

Back To Top