skip to Main Content

Om oss

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal er en lokal representant for Gjensidige Forsikring. For mange er vi mest kjent som Gjensidige Forsikring Nordmøre og Romsdal. I 2018 byttet vi navn Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Dette gjorde vi blant annet for å synliggjøre at vi ikke er et avdelingskontor for Gjensidige, men et lokalt selskap eid og styrt av kundene våre på Nordmøre og i Romsdal.

Du som kunde mottar kundeutbytte når det går bra for selskapet. Og din eierinnflytelse kan utøves ved å stemme frem de kundene du ønsker skal sitte i vår generalforsamling. Både styret og generalforsamlingen er valgt blant våre kunder.

Vi er en aktiv skadeforebygger og samfunnsaktør. Gjennom Dugnadsløftet og støtte til lokale aktører gir vi tilbake til lokalsamfunnet. Våre eiere, altså kundene er med på å gjøre dette mulig.

Historien vår

Den første brannkassen i Norge ble etablert i 1816, og totalt var det 260 brannkasser over hele landet.  Vår lokale historie begynte på Veøya i 1841, der Veøy Branntrygdelag ble stiftet. De lokale brannkassene ble etablert av bønder og husmenn som et spleiselag (forsikring) for at de som ble rammet av brann skulle ha mulighet til å bygge opp igjen det de mistet i brannen.

De fleste av de lokale brannkassene har fusjonert til det vi i dag kjenner som Gjensidige Forsikring ASA. Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal er en av 15 brannkasser som har valgt å forbli selvstendige selskaper, og vi samarbeider med Gjensidige Forsikring ASA.

Vår strategi skiller seg fra de fleste andre aktører i markedet ved at vi ønsker å være tilstede og tett på kundene våre lokalt.

Venner Ikon

Vi er opptatt av

  • lokal tilstedeværelse
  • å yte god service
  • å ha god kunnskap om forsikring og om kunden
  • å drive god skadeforebygging
  • å bidra i vårt lokalsamfunn
  • å gjøre Nordmøre og Romsdal til et tryggere sted å bo
Target Ikon

Våre kjerneverdier

Vi skal være:

  • Skadeforebyggere
  • Pålitelige
  • Hjelpsomme
  • Kunnskapsrike

Nedlastinger

Designmanual

Back To Top