Skip to content

Har du opplevd brannfarlige situasjoner ved grilling?

Hvert år ser vi gress-, skog- og husbranner på grunn av uforsiktighet, sier brannekspert Øystein Øren i Frende Forsikring.
-Nordmenn elsker å grille om sommeren, men det krever kunnskap å grille, og noen forberedelser må på plass før du kan starte, sier Øren.

-For eksempel skal du aldri tenne opp hvis du ikke har noe å slukke flammene med ved grillen. Det er et enkelt råd, men mange branner kunne vært unngått om dette alltid ble fulgt.

Grilling på balkongen?

Bor du i borettslag må du sjekke borettslagets regler før du går i gang med grilling. En elektrisk grill er å anbefale for grilling på balkongen. Pass på å ha god avstand rundt grillen, unngå så godt du kan at røyk forstyrrer naboene og gå aldri fra en varm grill.

Brannekspertens beste råd

 • Ikke sett engangsgrillen på brennbart materiale. Sett den på grus, sand eller stein, ikke på planker eller gress.
 • Griller du på terrassen eller annet brennbart underlag, skaff en steinhelle eller en gulvbeskytter.
 • Så lenge grillen er varm må du holde den under oppsyn.
 • Aldri la barn eller kjæledyr være alene, eller leke, i nærheten av en tent grill.
 • Ha alltid godt med vann i nærheten.

Slik slokker du engangsgrillen
– Husk at det tar lang tid før engangsgrillen er kald nok til å kastes når du har brukt den. Du bør bruke godt med vann til å kjøle og slokke og ofte trengs det mer vann enn du skulle tro. Hvis du ikke bruker nok vann fordamper det og selv små glør inne i småvått brensel kan antenne på nytt, sier Øystein Øren.

Ifølge Landbrukets Brannkomite viser forsøk at en liten kulegrill med grillbriketter kan være varm mellom syv og ti timer hvis den ikke slokkes. Engangsgrillene blir enormt varme under.

– De kan rett og slett antenne eller skade underlaget, sier Øren.

 

Grillvettreglene – grunnleggende sikkerhetsråd ved grilling

Engangsgrill/kullgrill

 • Grillen skal stå trygt og stødig med god avstand til brennbart materiale, også fra undersiden.
 • Ikke bruk mer tennvæske enn nødvendig, og aldri på varm grill.
 • Vær varsom ved opptenning av grillen.
 • Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange nær grillen. Ved bruk av engangsgrill, ta med en stor flaske vann.
 • Påse at grillen er slokket, og at asken er kald før den kastes på et sikkert sted. Engangsgrill bør slokkes med vann etter bruk.

Gassgrill

 • Før du åpner for gasstilførselen på beholderen, påse at alle blussene er stengt.
 • Antenn alltid grillen med åpent lokk straks etter at gasstilførselen er åpnet.
 • Når grillingen er over, påse at både gassblussene og flaskeventilen er stengt.
 • Sjekk slanger jevnlig for sprekker og lekkasjer.
 • Kjenner du gasslukt og mistenker lekkasje, steng straks av gasstilførselen på gassflasken og flytt flasken til et sikkert sted.

Felles for all grilling

 • All grilling skal foregå utendørs.
 • Barn og kjæledyr skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill.
 • Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm.
 • For mye alkohol og grilling hører ikke sammen.

Ha førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig.

 

Kilde: Brannvernforeningen
Kilde: Frende Forsikring

 

Back To Top