Skip to content

Hvordan står det til med dugnadsånden?

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal arrangerte seminarer i Molde og Kristiansund 17. og 18. januar der søkelyset var rettet mot dugnadsånden blant lag og foreninger.  Mange er bekymret for dugnaden, slik vi tradisjonelt kjenner den fra bygd og by. Det er vanskelig å få folk med på dugnad, hører vi fra mange frivillige organisasjoner. Spørsmålene som ble stilt på seminarene var derfor:

Hva gjør vi med dugnaden?  Hva kan vi lære av de som har lykkes tidligere?  Hva gjør vi framover?

 

Konferansier Arild Hoksnes og adm.dir. Vidar Skaar i Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal
Konferansier Arild Hoksnes og adm.dir. Vidar Skaar i Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal

Et 30-talls av våre kontakter fra frivillige lag og foreninger var til stede og avslørte litt om hva som er stillingen til dugnaden og hva som er utfordringene framover.

Etter innleggene å dømme, er det ikke slik at vi trenger å bekymre oss alt for mye for at dugnaden skal forsvinne med det første. Representantene fra Bjørnsonfestivalen, ÅIF, Kristiansund sjakklubb og IL Norodd kunne ikke klage så mye over dårlig rekruttering. Tvert imot, noen hadde problemer med å gi plass til flere. Dette ble også understreket av nasjonale tall for frivillighet, der innsatsen nå er tilbake på det nivået den hadde før Corona-pandemien.

Organisasjonene kunne likevel fortelle om en til tider krevende hverdag med å drifte sin frivillige innsats. Mye administrativt arbeid som ikke er dugnad, men løpende nødvendig, drift faller på relativt få personer, og alle så en fare for at stadig mer vil falle på ildsjelene, med fare for at de blir utbrent. Tendensen nasjonalt er at frivillige bruker sin tid på færre organisasjoner samtidig og legger inn færre timer totalt, og at det er vanskelig å få frivillige til å ta driftsoppgaver.

Foredragsholderne var:Åndalsnes Idrettsforening v/daglig leder Aksel Skjølsvik Bjørnsonfestivalen v/styreleder Arvid Blindheim og kunstnerisk leder Synnøve Haga Kristiansund Sjakklubb v/styreleder Rune Edøy IL Norodd v/styreleder Johan Aas Konferansier Arild Hoksnes
Åndalsnes Idrettsforening v/daglig leder Aksel Skjølsvik. Bjørnsonfestivalen v/styreleder Arvid Blindheim og kunstnerisk leder Synnøve Haga.
Konferansier Arild Hoksnes, og Vidar Skaar, adm dir i Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal

Allsidig kompetanse er en utfordring. Det kreves bred kompetanse når flere gjør store investeringer i bygninger/haller for eksempel. Datateknologi er innlemmet i mange av disse byggene. Da lider den frivillige administrasjon under mangel på It-kompetanse den kan trekke på, mens det ikke er særlig vanskelig å skaffe vaktmestere til frivillig innsats.

Kristiansund Sjakklubb v/styreleder Rune Edøy
Kristiansund Sjakklubb v/styreleder Rune Edøy

Folk er motiverte for frivillig innsats, og det sosiale er limet i dugnadsgjengene, forteller de nasjonale tendensene. Selv om ikke alle legger ned like mange timer lenger, er det fremdeles mange å spørre. I “Frivillighetsbarometeret” angis det at 64% av nordmenn aldri er blitt spurt om å delta i frivillig innsats. Så det er mange å ta av!

Vi heier på dugnadsånden og støtter lokal kultur og idrett!

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal har siden 2006 delt ut i overkant av 86 mnok gjennom Varigfondet til frivillige lag og foreninger i Nordmøre og Romsdal. Varigfondet vil være aktivt også fremover og vi håper at denne støtteordningen kan inspirere og bidra til at frivilligheten lever videre i lokalmiljøene til beste for barn og unge.

 

Back To Top