Skip to content
Stein Jenssen i Varig Forsikring, Karin Munck i Nordmøre brann og redning og Leif Sevaldsen i Varig Forsikring.
Stein Jenssen i Varig Forsikring, Karin Munck i Nordmøre brann og redning og Leif Sevaldsen i Varig Forsikring. (Foto: Tomas Sjåvik Hånde)

Kan forhindre brann og redde liv!

Vi i Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal er opptatt av lokal skadeforebygging.  Nordmøre brann og redning er opptatt av å forhindre branner og redde liv. Hittil i år har de hatt hele 26 utrykkinger på grunn av matlaging i Kristiansund og omegn. Så da brannvesenet søkte om støtte til innkjøp av komfyrvakter de kunne dele ut til eldre og utsatte personer, så var det en grei søknad for oss å innfri. Brannvesenet har nå kjøpt inn et lager med komfyrvakter som de rask kan dele ut til de som har behov for det.

I brannvesenet har de en egen trygg hjemme-koordinator, Karin Munck. Munck sin jobb er blant annet å behandle bekymringsmeldinger og passe på risikoutsatte grupper. Hun poengterer at hjelpemidler for å sikre mot brann er noe vi alle trenger, men at det finnes grupper som av forskjellige årsaker trenger mer hjelp enn andre. Dersom noen vet om personer som trenger hjelp for å ta vare på egen brannsikkerhet, kan det meldes inn på portalen branntips.no.– Der kan man sende inn bekymringsmelding både om personer og bygg.

En komfyrvakt kan være til stor hjelp for mange, eksempelvis eldre med demensutfordringer. Og her i Kristiansund er det mange som bor i store leilighetsbygg med mange andre beboere med stort skadepotensial ved brann. Forhåpentligvis kan vårt samarbeidet med det lokale brannvesenet være med å på å bidra til færre utrykkinger, og kanskje redde både liv og bygninger.
Back To Top