Skip to content

Kritisk sykdom

Det er mye vi kan planlegge her i livet, men å forutse fremtiden kan ingen.  

Å bli alvorlig syk kan være en stor påkjenning i livet, da er økonomien det siste du skal måtte bekymre deg for Det er hardt å få stilt en alvorlig diagnose.   

I en slik periode får du kanskje behov for en økonomisk støtte, noe som denne forsikringen fra Frende er ment å dekke. 

Rask utbetaling 

Med forsikring i Frende får du pengene 30 dager etter at diagnosen er stilt. 

Hva vil du bruke pengene på? Du kan bruke dem på akkurat det du ønsker. Mange velger å bruke pengene på alternativ behandling, eller kanskje du vil bruke pengene som et bidrag til at et nært familiemedlem kan ta permisjon fra jobben sin for å hjelpe deg. 

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal forsikring kritisk sykdom

Rask utbetaling

Dersom man skulle bli alvorlig syk er det godt å slippe å bekymre seg for økonomien i tillegg.

Gjelder over hele verden

Forsikringen gjelder uansett hvor i verden du befinner deg.

Trygt skadeoppgjør

Vår samarbeidspartner Frende og vi i Varig er der når du trenger oss som mest.

Diagnoser/tilstander som dekkes av forsikringen.

Eller ring på 55 15 36 00, når som helst, hele året.

Selvstendig næringsdrivende 

Hvis du er selvstendig næringsdrivende vil du være ekstra utsatt hvis du rammes av en kritisk sykdom.

Våre rådgivere hjelper deg med å finne forsikringer tilpasset deg og din situasjon.

Ønsker du at vi kontakter deg? Skriv til oss her:

Ofte stilte spørsmål

Hva dekker forsikringen kritisk sykdom?
Kritisk sykdom gir utbetaling hvis du får en av diagnosene som forsikringen dekker. Dette er alvorlige sykdommer/hendelser. Forsikringen gir rask utbetaling. Summen betales ut hvis operasjon er gjennomført eller den som er forsikret er oppført på venteliste, og du er i live 30 dager etter at diagnosen er stilt.
Hva er forskjellen på forsikring for kritisk sykdom og uføreforsikring?
Kritisk sykdom kan sees på som en "førstehjelpsforsikring", og er ment å sikre deg i en periode hvor du opplever økonomiske belastninger. Den kommer raskt til utbetaling hvis du har fått stilt en diagnose som dekkes av forsikringen (30 dager). En uføreforsikring skal dekke et inntektsbortfall hvis du blir langvarig syk. Utbetalingen starter etter 12 måneders sammenhengende sykmelding, altså når sykepenger opphører. Kritisk sykdom blir utbetalt som en engangssum, mens uføreforsikringen blir utbetalt månedlig. Kritisk sykdom er ingen erstatning for uføreforsikring. Der kritisk sykdom gir en engangsutbetaling på kort sikt, gir en uføreforsikring deg langvarig økonomisk sikkerhet.
Når blir forsikringen for kritisk sykdom utbetalt?
Kritisk sykdom blir utbetalt 30 dager etter at det er stilt en diagnose som er dekket i forsikringen, forutsatt at du er i live.
Hvem får utbetaling fra forsikringen kritisk sykdom?
Det er du som mottar utbetalingen. Skulle du falle fra før det er gått 30 dager fra diagnosen er stilt, kommer forsikringen ikke til utbetaling.
Hvorfor bør jeg kjøpe forsikring for kritisk sykdom?
Det er tøft å få en alvorlig diagnose. I en slik periode kan det tenkes at du har behov for økonomisk støtte, og det er det denne forsikringen er ment å dekke. Hvilken støtte som trengs varierer fra person til person og fra diagnose til diagnose. Eksempler: Forsikringssummen kan gi deg økonomisk mulighet til å få privat behandling fra spesialist i Norge eller i utlandet. Eller at din kjære får råd til å ta permisjon fra jobben for å være hjemme og hjelpe deg i en periode.
Hvem kan kjøpe forsikringen kritisk sykdom?
Er du mellom 18 og 60 år kan du kjøpe forsikringen kritisk sykdom.
Hva er minimum og maksimum forsikringssum for forsikringen kritisk sykdom?
Den minste summen du kan forsikre deg for er 100 000 kroner. Det meste du kan forsikre deg for er 20 G.
Når opphører forsikringen kritisk sykdom?
Forsikringen gjelder ut kalenderåret du fyller 67 år.
Er det symptomklausul på kritisk sykdom?
Ja, det er en symptomsklausul på tre måneder for kritisk sykdom.
Hva er symptomklausul?
Det er en karenstid som vil si at forsikringen ikke gir rett til utbetaling ved sykdom eller lidelse som oppstår de første tre måneder etter at forsikringen ble godkjent.
Hvilke diagnoser dekker forsikringen kritisk sykdom?
Hjerneslag, hjerteinfarkt, hjerteoperasjon (angioplastikk PCTA og bypass), organtransplantasjon, nyresvikt, kreft, multippel sklerose (MS), parkinsons sykdom, alvorlig angina, døvhet, blindhet, tverrsnittlammelse (sykdom og ulykke), motornevronsykdom, godartet hjernesvulst, tap av armer og bein, store brannskader, operasjon av aorta, innsettelse av hjerteklaffprotese eller reparasjon, tap av taleevne og alzheimer før fylte 60 år.

Relaterte forsikringer

Uføreforsikring

Ulykkesforsikring

Livsforsikring

Back To Top