Skip to content

Kundevalg 2024

Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater til generalforsamlingen innen 6. desember 2023.

Kundevalget gjennomføres i åpne elektronisk valg og vi oppfordrer kundene til å komme med forslag til aktuelle kandidater og til å avgi stemme ved valget.
Generalforsamlingen i Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal består av 24 medlemmer.  17 faste medlemmer valgt av kundene. Resterende 6 velges av og blant de ansatte. Valgperioden for faste medlemmer er 4 år, og for varamedlemmer 2 år.  Valgbare er alle kunder pr. 1. januar i valgåret.

Benytt din rett som kunde til å komme med forslag på kandidater!

Forslag til kandidater til kundevalget 2024 skal omfatte kandidatens navn, mobilnummer, epost, samt hvilken kommune vedkommende tilhører.  Basert blant annet på de innkomne forslag, vil Valgkomiteen utarbeide en innstilling til kandidater som kan velges. Disse vil bli presentert på Varig sin hjemmeside. Kandidatene som det kan stemmes på vil bli offentliggjort på selskapets hjemmeside 2 uker før valget.

 

Klikk her for å foreslå kandidater

 

 

«Hilde V. Øverland.
Representant i generalforsamlingen

Som kunder i Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal er vi alle medeiere, og har dermed muligheten til å påvirke selskapets fremtid. Siden 2015 har jeg hatt æren av å være representant i generalforsamlingen, og jeg er stolt av de resultatene vi sammen har oppnådd. Ikke minst i forhold til samfunnsansvaret som Varigfondet påtar seg gjennom støtte til lokale lag og foreninger. Som medeier kan også du bli med å påvirke selskapet om du benytter deg av muligheten til å stille til valg som representant til generalforsamlingen»

Back To Top