Skip to content

Ny leder i generalforsamlingen i Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal

Vi er et 100% kundeeid selskap, og kundene er våre eiere. Øverste organ i selskapet er generalforsamlingen. På selskapets generalforsamling i Molde den 25. april ble Finn Lervik valgt til ny leder av generalforsamlingen i selskapet. Finn Lervik er 57 år gammel og er fra Kristiansund, men bosatt i Molde. Lervik er advokat og er juridisk sjef i Møre og Romsdal fylkeskommune. Finn Lervik tar over vervet etter Jan-Egil Korseberg, som nå har takket av etter 9 år som leder av generalforsamlingen.

Øvrige faste medlemmer i generalforsamlingen er: Egil Stavik Tautra, Kari Larsson, Torbjørn Hjelden, Hilde Øverland, Synnøve Valle, Astrid Grøtting Straumbotn, Julie Gulla-Pettersen, Tonje Dahle Hovde, Frank Petter Stenløs, Odd Tore Finnøy, Hugo Tingvoll, Kyrre Flatval, Charles A Leite, Stig Brøste, Turid Hanseth, Maja Solli,  Alexander Gården, Eli Synnøve Grødal, Stein-Gunnar Jenssen, Inger Settem, Anna Fugelsnes, Heidi Oterhals og Tonje Aasen Svensli.

Styret: Ingebjørg S. Klausen, leder, Olav Håkon Ulfsnes, nestleder, Heidi Nilsen, Linda Offenberg, Sveinung Henden, Stein-Gunnar Jenssen og Tonje Aasen Svensli.

Valgkomitè: Finn Lervik, leder, Wenche Ytterli, Frank Ove Godø, Bente Wirum Nordeide, Jon B. Nedal og Johild Kosberg Bredin.

 

 

Back To Top