Skip to content

Ordinær generalforsamling

Det avholdes ordinær generalforsamling i Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal

Dato: 25. april 2024, kl. 1700 på Krona, Romsdalsmuseet, Molde

Følgende saker legges frem til behandling: 
Sak 1            Åpning av generalforsamlingen ved møteleder
Sak 2            Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Sak 3            Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder
Sak 4            Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2023
Sak 5            Valg til styret
Sak 6            Valg av leder og nestleder til styret
Sak 7            Valg til valgkomiteen herunder valg av leder til generalforsamlingen
Sak 8            Godtgjørelser og honorar til styret, generalforsamling og valgkomite
Sak 9            Valg av ekstern revisor

 

Back To Top