skip to Main Content

Snøscooter-forsikring

Med snøscooterforsikring i Frende får du rask og god hjelp når du trenger det. 

Du kan kjøpe forsikring med kasko, brann og tyveri, eller ansvarsdekning. 

Tegn forsikring selv på nett eller kontakt oss hvis du ønsker hjelp til å finne riktig forsikring.

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal forsikring snøscooter

Øyeblikkelig hjelp ved skade

Du kan ringe 55 15 36 00 når som helst hele døgnet.

Trygt skadeoppgjør

Vår samarbeidspartner Frende og vi i Varig er der når du trenger oss som mest.

Du kan velge kasko, delkasko eller ansvarsforsikring.

Kasko

Delkasko

Ansvar

Ansvar
Skade på andre personer, kjøretøy, bygninger og gjenstander, og rettshjelp
Rettshjelp
Advokatbistand i en tvist
Brann
Skade på snøscooteren din ved brann, lynnedslag eller eksplosjon

-

Tyveri
Tyveri eller forsøk på tyveri av snøscooteren din. Gjelder også skade på snøscooter ved tyveri

-

Fastmontert utstyr
Alt utover det som fulgte med snøscooteren fra fabrikk er dekket med inntil 20 000 kr

-

Skade på snøscooteren
Dekker hærverk, velt, utforkjøring, kollisjon eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning

-

-

Fører- og passasjerulykke
Gir erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet etter skade eller uhell

Tilvalg

Tilvalg

Tilvalg

Ønsker du at vi kontakter deg? Skriv til oss her:

Ofte stilte spørsmål

Hva kan forsikres med snøscooterforsikring?
Du kan forsikre en norskregistrert snøscooter i seriemessig utførelse i privat eie og til privat bruk. Hvis snøscooteren din er importert fra utlandet gjelder også følgende særvilkår:
 • Ansvarsdekning gjelder først når snøscooteren er registrert i Norge.
 • Det kreves alltid komplett chassisnummer.
 • Hva kan ikke forsikres med snøscooterforsikring?
 • Uregistrert snøscooter.
 • Snøscooter som brukes i konkurranse og/eller på bane.
 • Hvem kan kjøpe snøscooterforsikring?
  Eieren av snøscooteren, samt ektefelle, samboer eller registrert partner til eieren av snøscooteren kan kjøpe forsikring.
  Kan jeg øke forsikringen min fra for eksempel delkasko til kasko i forsikringsperioden?
  Hvis dekningsomfanget skal økes i forsikringsperioden skal alltid kjøretøyet besiktiges. Det er en forutsetning for alle utvidelser av forsikringen at kjøretøyet er skadefritt.
  Opparbeider man seg bonus på snøscooter?
  Nei, det er ikke bonusopptjening på snøscooter.

  Back To Top