Skip to content

Søk støtte fra Varigfondet innen 30. juni

Våre kunder er våre eiere, og vi ønsker å gi tilbake til lokalsamfunnet. Gjennom VARIGFONDET støtter vi kultur og idrett som bidrar til et bedre lokalmiljø.

Dagens dyrtid og krig i Europa gjør at flere unge i lokalmiljøet vårt faller utenfor idretten og kulturen pga økonomi. Det er viktig for alle å kunne gjøre noe aktivt, sosialt og meningsfullt sammen med andre. Derfor heier vi på inkludering av flere innen kultur og idrett. Lag og foreninger kan nå søke støtte til aktiviteter som inkluderer flere i laget eller foreningen:-)

Back To Top