Skip to content
Styreleder AK Kjetil Sundsøy, Kari Buvik og daglig leder AK Geir Soleim.
Styreleder AK Kjetil Sundsøy, Administrasjonssekretær Kari Buvik i Varig og daglig leder AK Geir Soleim.

Vi bidrar til tryggere oppvekstmiljø for barn og unge i lokalsamfunnet

 

IL Averøykameratenes nye storstue, Nordmøre Arena er klar til åpning.

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal har i mange år hatt samarbeid med Averøykameratene og bidratt med sponsormidler til ulike formål.
Vi er glade og stolte over å ha bidratt til at AK sin nye storstue Nordmøre Arena nå er ferdigbygd. AK har i mange år jobbet med å få bygd en ny fotballhall i Bruhagenområdet. Valget falt til slutt på området ved kunstgressbanen. Arbeidet startet opp i slutten av 2022 og hallarbeidet som rommer 50 x 70 m ble ferdig i slutten av 2023. Garderobeandelen av anlegget ble ferdigstilt våren 2024 og formell åpning vil bli i september 2024.  Hele prosjektet vil bli kostenes ca. 40 mill.kr. hvorav Averøy kommune har bidratt med 3,5 mill.kr. og øvrige sponsorer 5,6 mill.kr. Godt og vel 10 000 dugnadstimer er nedlagt i prosjektet og har vært helt avgjørende for at storstuen til AK er blitt bygd. Det er imponerende!

 

 

Sunndal Sparebank: Silje Utne og Rune Rossing, Neas: Bård Munkhaug, Tommy Vebenstad, Multimarine, Kjetil Sundsøy, styreleder AK, Geir Egil Soleim, daglig leder AK, Ann Elin Sørvik Hjelset, frivillig AK, Nils Arne Øksenvåg, dugnad og sponsoransvarlig for Nordmøre Arena, Hans Mellomsæther, Sparebank 1 Nordmøre, Kari Buvik, Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, Ivar Pedersen og Maiken Ohr fra Kvernberget Print og Reklame.

Onsdag 19.juni var det uformelt møte mellom AK og sponsorene om utforming av profilering og markedsføring i hallen. (Se bildet til venstre)

Vi i Varig er stolt over å ha bidratt til at en slik storstue har blitt bygd i dette lokalmiljøet og vi vil også sørge for at vårt slogan «Lokalt samhold lønner seg» vil bli godt synlig i vår profilering i hallen. Dette kjennetegner nemlig godt dette prosjektet.

Gjennom VARIGFONDET støtter Varig Forsikring kultur og idrett som bidrar til et bedre lokalmiljø. Søknadsfristen for 2024 er 30. juni.

Back To Top