skip to Main Content

Arbeidsmaskin-
forsikring

Behovet for sikring av arbeidsmaskin er ulikt fra bedrift til bedrift. 

I samarbeid med Frende tilbyr vi en enkel og fleksibel forsikring ut fra ditt behov.  

Du kan velge mellom tre ulike dekninger på arbeidsmaskiner samt skade på gods og/eller motor.

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal bedriftsforsikring
Klokke Ikon

Forsikringer tilpasset ditt behov

Behovene for sikring av arbeidsmaskiner er forskjellige. Vi skreddersyr en løsning til deg og din bedrift.

Trygt skadeoppgjør

Vår samarbeidspartner Frende og vi i Varig er der når du trenger oss som mest.

Forsikring for arbeidsmaskinpark

Dersom du har mange arbeidsmaskiner kan du ta kontakt med oss for en prat om fast prisordning.

Dette dekker vår arbeidsmaskinforsikring

Velg mellom kasko, delkasko eller ansvar. I tabellen under ser du hva som dekkes.

Kasko

Delkasko

Ansvar

Ansvar
Skade på personer, kjøretøy, bygninger, gjenstander og rettshjelp
Rettshjelp
Advokatbistand i en tvist
Arbeidsmaskinansvar
Dekker rettslig erstatningsansvar for skade på annen person eller ting, ved bruk av gravemaskin eller annen arbeidsmaskin som i Bilsnsvarsloven ikke er å regne som trafikkansvar
Fører og passasjerulykke
Gir erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet etter skade eller uhell
Brann
Skade på arbeidsmaskinen ved brann, eksplosjon eller lynnedslag

Tyveri
Tyveri eller forsøk på tyveri av arbeidsmaskinen. Gjelder også skade på arbeidsmaskin ved tyveri eller innbrudd

Fastmontert utstyr
Alt lovlig utstyr utover det som fulgte med arbeidsmaskinen fra fabrikk er dekket med inntil 20 000 kr

Bagasje
Dersom noen stjeler bagasje eller annet som ligger i arbeidsmaskinen dekkes det med inntil 10 000 kr

Arbeidsmaskinskade
Dekker hærverk, velt, utforkjøring, kollisjon eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning

Transportkasko
Dekker skade på arbeidsmaskin som har oppstått under transport av maskinen på tilhenger, lastebil eller lignende transportmiddel. Opplasting og avlessing av maskinen er også dekket

Tilvalg

Maskinskade
Dekker maskinskade ved brudd eller brekkasje

Tilvalg

Kran- og løfteansvar
Dekker rettslig erstatningsansvar ved bruk av kran som er montert på arbeidsmaskinen. Skade på ting som løftes med kranen er også dekket

Tilvalg

Avbrudd
Bedriften får et avtalt beløp for å dekke erstatningsmaskin ved kaskoskade. Inntil 2000 kr pr. dag

Tilvalg

Godsansvar
Dekker skade eller tap av gods ved lasting, kjøring, lossing eller forsinket levering og ekstrautgifter til videretransport. Utbetaling på denne dekning fører ikke til bonustap

Tilvalg

Begrenset identifikasjon
Gir erstatning selv om den ansvarlige for arbeidsmaskinen er skyld i saken dersom: skaden er voldt forsettelig eller grovt uaktsomt, under påvirkning av berusende eller bedøvende middel, når bruksbegrensninger i avtalen ikke er overholdt og ved brudd på sikkerhetsforsrkifter

Tilvalg

Utleie
Må kjøpes når kjøretøyet er utleid

Tilvalg

Panthaver
Dekker eventuelt tap som påføres en panthaver etter skade på den pantsatte arbeidsmaskinen

Tilvalg

Ønsker du at vi kontakter deg? Skriv til oss her:

Ofte stilte spørsmål

Hvilken verdi skal legges til grunn når arbeidsmaskin skal forsikres?
Verdien skal tilsvare markedsverdien. Derfor kan det bli nødvendig å justere verdien på arbeidsmaskinen når den har vært forsikret en stund. For nye arbeidsmaskiner brukes nyverdi eks. mva. som grunnlag for verdivurderingen.
Hva dekker ansvarsforsikringen på en arbeidsmaskin?
Ansvarsforsikring på en arbeidsmaskin er todelt:
 • Forsikringen dekker ansvar etter Bilansvarsloven (BAL).
 • Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar for ting- og personskade inntil 150 G ved bruk av gravemaskin eller annen arbeidsmaskin som i Bilansvarsloven ikke er å regne som trafikkansvar.
 • Dekkes berging av arbeidsmaskin fra terreng?
  Nei. Berging fra terreng er ikke dekket. Et unntak kan være ved kaskoskade. Da dekkes berging fra terreng hvis berging er nødvendig for reparasjon av kaskoskaden.
  Hvordan forsikres tilleggsutstyr til arbeidsmaskinen?
  Verdien som legges til grunn når du forsikrer en arbeidsmaskin skal omfatte tilleggsutstyr som for eksempel ekstra skuffer, rotortilt, pigghammer og frontlaster. Utstyret som er medforsikret noteres i forsikringen. Tilleggsutstyr er omfattet av samme forsikringsdekning som er valgt på arbeidsmaskinen.
  Trenger jeg ekstra forsikring når jeg driver med snøbrøyting?
  Nei. Ansvarsskader ved snøbrøyting er dekket uten noen ekstra forsikring. For å dekke skader på arbeidsmaskinens kraftoverføring trengs en tilleggsdekning for snøbrøyting.
  Hva dekker maskinskade?
  Forsikringen dekker reparasjonskostnader i arbeidsmaskinens:
 • Motor
 • Girkasse til og med kraftuttak
 • Drivverk til fremdrift eller bruk
 • Styreenheter
 • Er glasskader dekket på en arbeidsmaskinforsikring?
  Glasskade er kun dekket hvis du har kasko på arbeidsmaskinen.

  Relaterte forsikringer

  Firmabilforsikring Næringsliv

  Lastebilforsikring Næringsliv

  Bedriftsforsikring Næringsliv

  Kontakt oss

  Back To Top