Skip to content

Bedriftsforsikring

Alle bedrifter er forskjellige, din rådgiver i Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal hjelper deg å finne riktig forsikring for deg og din bedrift. Da er du og din bedrift sikret hvis det skulle skje noe uforutsett.  

I samarbeid med Frende kan vi tilby to hovedtyper av bedriftsforsikring:

Tingforsikring som dekker bedriftens eiendeler, og en ansvarsforsikring. Begge kan utvides med en rekke tilleggsdekninger.  

Du kan også kombinere de to forsikringene ut fra ditt behov. 

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal bedriftsforsikring
Klokke Ikon

Forsikringer tilpasset ditt behov

Behovene for bedriftsforsikring er forskjellige. Vi skreddersyr en løsning til deg og din bedrift.

Vi kjenner deg

Vi har rådgivere som kjenner din bedrift, har lokalkunnskap og hjelper deg der du er.

Sikkerhetstiltak gir lavere pris

Vi verdsetter gode sikkerhetstiltak og belønner bedrifter som forebygger skader.

Dette dekker vår bedriftsforsikring

Du kan ha tingforsikring og du kan ha ansvarsforsikring – eller begge deler.
I tabellen under ser du hva som dekkes samt hvilke tilvalg du kan ha.

Ønsker du at vi kontakter deg? Skriv til oss her:

Ofte stilte spørsmål

Hva dekker en bedriftsforsikring?
Bedriftsforsikringen er svært fleksibel. Den kan utvides, tilpasses din bransje og dine behov.
 • Tingdekning:
 • Dekker bedriften din sine eiendeler (maskiner, inventar, løsøre, varer) på et fast forsikringssted. Den dekker tingene dine ved brann-, vann-, og naturskade, samt innbrudd. Forsikringen kan også utvides til å omfatte andre plutselige og uforutsette skader.
 • Avbruddsforsikring:
 • Dekker inntektstapet til bedriften din. Denne sikrer bedriftens driftsresultat.
 • Ansvarsforsikring:
 • Dekker rettslig erstatningsansvar for skade på personer eller ting.
 • Dekningene over har også en rekke tilleggsdekninger. Se tabellen øverst på siden.
 • Hvordan forsikre håndverkers verktøy?
  En av tilleggsdekningene gjelder ambulerende verktøy. Denne dekker skade etter brann utenfor egne lokaler eller lager, transportulykke, skade på vannledning, tyveri og naturskade.
  Hvilke krav stilles til sikring av verktøy i bil?
  Utstyret skal oppbevares i separat, lukket og låst bagasjerom uten innsynsmulighet, eller være sikret med FG-godkjent alarm.
  Hva skal være med når jeg skal bestemme forsikringssum for bedriftens eiendeler?
  Maskin og løsøre omfatter alt som er montert for eller brukes i virksomheten i bygget. Dette er uavhengig av om maskinene er løse eller fastmonterte.
  Dekker forsikringen glasskader i bedriftens lokaler?
  Ja. Bruddskade på glassruter er dekket med inntil 20 000 kroner hvis ikke høyere sum er avtalt.

  Relaterte forsikringer

  Huseierforsikring næringsbygg NL

  Huseierforsikring bolig NL

  Firmabilforsikring Næringsliv

  Kontakt oss

  Back To Top