Skip to content

Barneforsikring

Når du kjøper en barneforsikring håper du selvsagt at du aldri skal få bruk for den. Men da har du en trygghet i at barnet er godt forsikret dersom det skulle skje noe.  

Barneforsikringen til Frende sikrer barnet ditt økonomisk, og kommer i tillegg til det som blir utbetalt fra det offentlige.
Dette kan sikre at barnet ditt ikke blir minstepensjonist om han eller hun skulle bli arbeidsufør før utgangen av året en fyller 26 år.

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal forsikring barn

I test-toppen i ti år

Barneforsikring er noe av det viktigste du har. Frendes barneforsikring er blant Norges beste flere år på rad.

Legetime rett på mobilen

Du får tilgang til rask legehjelp for barnet ditt, uten ekstra kostnad rett på mobilen via Eyr-appen.

Best på det viktigste

Frende er et av få selskaper som øker utbetalingen av barnets viktigste dekning hvert år.

Velg mellom to barneforsikringer, best og bra.

I tabellen under ser du hva som dekkes.

Ønsker du at vi kontakter deg? Skriv til oss:

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor bør jeg kjøpe barneforsikring?
En barneforsikring skal sikre barnet og familien økonomisk hvis det skjer noe som gjør at foreldrene må være mye borte fra jobb, at boligen må bygges om eller for å sikre barnets økonomiske fremtid. Kort fortalt skal en barneforsikring dekke to ting: økonomisk hjelp til familien på kort sikt, og økonomisk støtte til barnet på lang sikt. Utbetalingen fra NAV vil i mange tilfeller ikke være nok. Som ung ufør er minste årlige ytelse fra NAV 281 929 kroner (tilsvarende 2,91 G). Har barnet en forsikring som gir 100 000 ekstra i året er det ingen tvil om at dette er penger som kommer godt med. Barneforsikringen sikrer barnet ditt økonomisk, og kommer i tillegg til det som blir utbetalt fra det offentlige. Det er selvsagt viktig å velge riktig barneforsikring, og med det menes en barneforsikring som også dekker arbeidsuførhet. Å forsikre inntekten allerede som barn kan virke underlig, men dette kan bety all verdens forskjell for barnet i voksen alder. Det kan sikre at barnet ditt ikke blir minstepensjonist om han eller hun skulle bli arbeidsufør før fylte 26 år. Frendes barneforsikring opphører ved utgangen av det året man har fylt 26 år, men uførerenten videreføres automatisk fra 1. januar det året kunden fyller 27 år.
Hva er viktig å tenke på når jeg skal velge barneforsikring?
Det viktigste å sjekke ved valg av barneforsikring er om forsikringen dekker barnet for fremtidig inntektsbortfall. Dette sjekker du ved å se om forsikringen har en dekning som kalles uførerente eller uførepensjon. Denne dekningen kan gi en månedlig utbetaling helt frem til opphørsalder som er 67 år. Sjekk også hva eksperter sier om hvilke barneforsikringer de anbefaler, da det ofte gjøres undersøkelser på dette som publiseres i media. Frendes barneforsikring er blant de beste i hver eneste test.
Når bør jeg kjøpe en barneforsikring?
Du bør kjøpe barneforsikring så tidlig som mulig. I Frende må barnet være tre måneder for å kunne søke om forsikring. For å få hjelp av forsikringen er det et krav at sykdommen eller skaden oppstår etter forsikringen begynte å gjelde – derfor er det viktig å få forsikringen på plass så tidlig som mulig. Når du vil kjøpe en livsforsikring, som barneforsikringen er, er det helsen på søketidspunktet som legges til grunn for helsevurderingen. Det er derfor viktig å kjøpe forsikringen når man er frisk.
Hvorfor kjøpe barneforsikring i Frende?
Hos Frende får du en av markedets beste barneforsikringer, noe den har blitt kåret til mange år på rad. En av årsakene til dette er at Frende har en veldig god uføreforsikring for barna som er forsikret hos dem. Barneforsikringen avsluttes ved utgangen av året ungdommen fyller 26 år, men Frende sikrer barnet med automatisk overgang til voksenforsikring. Slik at det ikke må søkes om forsikring på nytt. I tillegg til dette har Frende medisinsk invaliditetsdekning ved både sykdom og ulykke, noe en del av de andre konkurrentente ikke har med. Faktisk har noen forsikringsselskaper kun dekning for medisinsk invaliditet etter ulykke, men Frende mener begge er viktige. Tall fra Finans Norge viser at nesten 50 prosent av all utbetaling kommer under dekningen medisinsk invaliditet sykdom. Frende mener at dette i tillegg til uføredekningen er de viktigste dekningene i en barneforsikring. Andre dekninger under barneforsikring er: Engangsbidrag til ombygging av bolig, utvalgte sykdommer, dagpenger for sykehusopphold og dødsfallsdekning.
Når opphører barneforsikringen?
Barneforsikringen gjelder til utgangen av kalenderåret barnet fyller 26 år. I Frende er det også automatisk overgang til voksenforsikring. Da videreføres uføreforsikringen og dødsfallsforsikringen uten at du trenger å levere nye helseopplysninger. Dette er en stor fordel for deg. Det sikrer at du har forsikringen selv om helsen er blitt forverret, og det er ikke alle som har anledning til å kjøpe denne typen uføreforsikring som voksen. I en vanlig uføreforsikring som voksen finnes regler om krav til arbeid og utdannelse, samt helse og inntekt. Disse reglene gjelder ikke ved denne automatiske overgangen. Fortsetter du eller barnet ditt selv å betale forsikringen, vil den altså være gyldig til fylte 67 år.
Når kan jeg kjøpe barne- og ungdomsforsikringen?
Du kan kjøpe barne- og ungdomsforsikring når barnet er mellom tre måneder og 16 år.
Kan andre familiemedlemmer som besteforeldre, tanter eller onkler kjøpe barneforsikring?
Nei, det er kun foreldre eller verge som kan kjøpe barne- og ungdomsforsikring.
Kan andre enn foreldre eller verge stå som betaler på forsikringen?
Ja, andre kan betale forsikringen, men det er kun foreldre eller verge som kan kjøpe barne- og ungdomsforsikring.
Kan jeg kjøpe flere barne- og ungdomsforsikringer for det samme barnet?
Nei, du kan kun kjøpe én barne- og ungdomsforsikring for hvert barn i samme selskap.
Når starter en eventuell utbetaling på uføredekningen?
Utbetalingen starter tidligst når barnet fyller 18 år.
Justeres forsikringssummene fra etablering til den videreføres som voksenforsikring?
Ja, summene reguleres hvert år ved hovedforfall 1. januar.
Må jeg levere helseerklæring når jeg kjøper barneforsikring?
Ja, du må levere helseerklæring. Denne finner du på frende.no under "Min side" når tilbud er etablert. Du logger deg inn med din BankID og fyller ut opplysningene der.
Når er forsikringen i kraft?
Når du kjøper ny eller flytter en forsikring er den i kraft når du har akseptert avtalen og første regning enten er betalt eller avtalegiro er etablert.

Relaterte forsikringer

Uføreforsikring

Kritisk sykdom

Livsforsikring

Back To Top