Skip to content

Dugnadsløftet har endret navn til VARIGFONDET

1. mai åpner vi for nye søknader fra lokale lag og foreninger.

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal er stolt over å ha vært det lokale forsikringsselskapet for Nordmøre og Romsdal i 180 år. Det skal vi fortsatt være. Vi er eid av våre kunder og vi bryr oss om lokalmiljøet. Gjennom Varigfondet deler vi ut flere millioner kroner hvert år fra vårt gavefond.

Lokalt samhold lønner seg!

Vi gir støtte til frivillige lag og organisasjoner i alle kommuner hvor vi har kunder. Jo flere kunder fra en kommune, desto mer støtte til lag og organisasjoner i kommunen.

Har du et godt prosjekt, har vi pengene.​ 

Vi prioriterer aktiviteter og prosjekter som er med og utvikler Nordmøre og Romsdal til et bedre sted å bo. Spesielt tiltak som er med på å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge. Siden 2006 har vi tildelt støtte til mer enn 3.000 ulike lokale prosjekter.

Du kan søke mellom 1. mai og 30. juni

Sok-Varigfondet

Back To Top