Skip to content

Ordinær generalforsamling

Det avholdes ordinær generalforsamling i Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal

Dato: 27. april 2022, kl. 1700 på Krona, Romsdalsmuseet, Molde

Følgende saker legges frem til behandling: 
Sak 1            Åpning av generalforsamlingen ved møteleder
Sak 2            Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Sak 3            Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder
Sak 4            Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2021
Sak 5            Forslag til endring av selskapets vedtekter
Sak 6            Forslag til endring av valgkomiteens instruks
Sak 7            Valg til generalforsamlingen
Sak 8            Valg av leder til generalforsamlingen
Sak 9            Valg til styret
Sak 10          Valg av leder og nestleder til styret
Sak 11          Valg til valgkomiteen
Sak 12          Godtgjørelser og honorar til styret, generalforsamling og valgkomite
Sak 13          Valg av ekstern revisor

 

Back To Top