Skip to content

Rådgiver innen risikostyring og compliance

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, Varig Orkla Forsikring og Varig Hadeland Forsikring (Varig) er tre selvstendige kundeeide forsikringsselskap som samarbeider om en rekke funksjoner. Selskapet har konsesjon for skadeforsikring. Varig-selskapene har et strategisksamarbeid med Frende Forsikring gjennom eierskap og distribusjon. Varig-selskapene har en strategi om å være de ledende forsikringsselskapene i sine geografier. Selskapene er svært solid og har en samlet egenkapital på over 1,2 mrd. Du finner mer info om selskapene på www.varignr.no; www.varigorkla.no; www.varighaadeland.no;

Varig vokser og vi ønsker å utvikle oss innenfor risikostyring og compliance!

Vi søker en person som ønsker å jobbe i skjæringspunktet mellom finans og regelverkstyring. Du har evne til å operasjonalisere regelverk og vedtatte strategier til praktisk handling i organisasjonen. God formidlingsevne og evne til bygge egen kompetanse er også viktige egenskaper.

Dette vil du jobbe med:

 • Overvake forsikringsselskapet sitt rammeverk for risiko- og kapitalstyring
 • Sørge for at selskapet til en hver tid følger gjeldende lover, forskrifter og regulatoriske krav samt interne retningslinjer og rutiner
 • Måle og rapportere resultat fra risiko- og compliancearbeidet
 • Delta i og påse at månedlig rapportering leveres i tide og med kvalitet
 • Utarbeide rutiner og policyer innenfor fagområdet
 • I samarbeid med styre og ledelse definere mål og fokusområder
 • Delta i relevante risikovurderinger
 • Gjennomføre vurdering av forholdet mellom risiko og kapitalstyring, samt stresstester og scenarioanalyser
 • Bidra til å analysere og løse faglige problemstillinger.
 • Bidra til utvikling og kompetanseheving
 • Pådriver for internkontroll og kontinuerlig forbedringskultur
 • Lønnsomhetsvurderinger av porteføljer, produkter og selskapsresultater.
 • Deltagelse i prosjekter innenfor ulike områder på tvers av organisasjonen

 Hvem vi søker:

 • Interesse og kompetanse innenfor finans, regnskap og regulatoriske forhold
 • Evne til å sette seg inn i regelverk implementere dette i organisasjonen og utarbeide relevante rapporter på området
 • Gode analytiske ferdigheter med kjennskap til databaser/-verktøy vil være en fordel’
 • God tallforståelse og analytiske evner
 • Strukturert, kvalitetsbevisst og pedagogisk anlagt
 • Stor grad av selvstendighet, ansvarsglede og gjennomføringskraft
 • Handlekraftig med gode kommunikasjonsevner
 • Relevant erfaring fra forsikring, bank, controlling, internrevisjon, revisjon, tilsyn eller tilsvarende
 • Vi oppfordrer også nyutdannede kandidater med gode akademisk resultater, spesielt i kvantitative fag til å søke stillingen

Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i selskaper i vekst, gode utviklingsmuligheter innenfor et spennende fagfelt. Vi har fastlønn og konkurransedyktige betingelser.

Arbeidsted: fortrinnsvis Molde.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:  

Adm. Direktør Vidar Skaar Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal tlf. 957 21 233
Adm. Direktør Sidsel Rian Varig Orkla Forsikring tlf. 901 64 013
Adm. Direktør Jakob Ruud Varig Hadeland Forsikring tlf. 930 18 899

Søknadsfrist: 30. april 2022. Søknad sendes til kari.buvik@varignr.no

 

Back To Top