Skip to content

Ekstremværet er over oss – vet du hva du selv er ansvarlig for i forbindelse med skade på hus og hjem

Ekstremværet Gyda er over oss

Vi har forberedt oss på ekstremværet både privat og på arbeid. Det sier Leif Magne Sevaldsen, salgsleder i Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi forventer en økning i henvendelser og skademeldinger blant våre kunder etter situasjoner som dette, det er naturlig at noe kan skje sier han.  Vi anbefaler alle å ta forhåndsregler – sikre hus og hjem så godt du kan og unngå kjøring i de verste timene. Må du likevel ut på veien – husk å ikke ta noen sjanser. Kjør rolig, og sjekk forholdene. Hold god avstand til andre biler og ha fullt fokus på veien.

Etter uværet – hva er du selv ansvarlig for?

I forbindelse med en eventuell skade er det viktig at man er klar over hva man selv er ansvarlig for, sier Sevaldsen. Det er egne sikkerhetsforskrifter for bygning, innbo og motorvogn som kan være aktuelle i forbindelse med ekstremværet.

Her er noen av sikkerhetsforskriftene:

  • Snø skal fjernes fra tak, balkong og terrasse før snømengden overstiger bygningens bæreevne eller skaper risiko for snøras eller kan forårsake annen skade.
  • Inn- og utvendige sluk og vannlåser skal holdes fritt for rusk og lignende, slik at tilstopping unngås.
  • Takrenner, nedløp og taksluk skal renses slik at disse til enhver tid holdes åpne for å kunne ta unna nedbør. Synlige lekkasjer, løse beslag, manglende takstein og øvrig feil og mangler skal utbedres umiddelbart.

Kort oppsummert er du ansvarlig for å sikre ditt eget gods, og for å begrense eventuelt skadeomfang, sier han. Oppdager du vann i kjelleren må du slå av sikringen og flytte unna det som er oppbevart der. Oppdager du lekkasje i rør må du skru av hovedstoppekranen, sier salgsleder Leif Magne Sevaldsen i Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal.

Rask og enkel skademelding
Dersom det oppstår en skade eller du har behov for hjelp kan du enkelt melde skade på nett, eller du kan ringe oss direkte om du har behov for å snakke med en av oss.
Kontakt oss på telefon: 475 11 800.

Dato: 12.01.22

 

Eyvind Pettersson
Salgsleder næring og landbruk
480 48 660
eyvind.pettersson@varignr.no

 

Leif Magne Sevaldsen
Salgsleder privat
911 97 066
leif.magne.sevaldsen@varignr.no

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top