Skip to content

Formidlingsprisen 2023

Vinner er Thea Beate Brevik.

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal er stolt over å kunne dele ut Formidlingsprisen 2023 til Thea Beate Brevik. Prisen er på kr 15.000 og ble delt ut av Eyvind Pettersson fra Varig Forsikring NR. Gjennom Varigfondet deler vi ut flere millioner kroner hvert år fra vårt gavefond.

Formidlingsprisen 2023

Om årets prisvinner er det sagt:

Årets prisvinner har gjort et viktige arbeid med folkeopplysning rundt livmorhalskreft-vaksinering.  Måten hun legger frem og presenterer informasjon, gjør det lett tilgjengelig og forståelig for både lekmann og helsepersonell. Hun har presentert og videreformidler kvinnehelse og egen forskning på en positiv og en samfunnsopplysende måte i nasjonale medier og i lokale fora. 

På en nasjonal e-helse konferanse har hun presentert hvordan høgskolen sammen med Ungt Entrepenørskap har utviklet «Helselogistikk, innovasjon og teknologi i sykepleie», som er et nytt undervisningstilbud for sykepleierstudenter med fokus på å utvikle innovasjonstenkning.  

Prisvinneren er raus i sin måte å påskjønne både samarbeidspartnere og Høgskolen i Molde med positiv omtale i samfunnsøyemed.  Hun har fremsnakket høgskolen gjennom lokale artikler og podkast i Romsdals Budstikke. I tillegg er hun et hyggelig menneske, blid og interessert, og hun viser en stor trygghet og engasjement når hun formidler både faglig, men også fra sitt personlige liv.  

Formålet med formidlingsprisen er å stimulere til, og påskjønne, særlig god innsats for formidling av forskning og fagkunnskap knyttet til Høgskolen i Molde. Det skal legges vekt på dyktighet i å formidle fagstoff fra egen eller andres forskning til et publikum som i hovedsak befinner seg utenfor akademiske kretser.

Vi i Varig Forsikring NR ønsker studentene ved HiMolde lykke til med årets studier:-)

Back To Top