Skip to content

Ditt sikkerhetsnett i tøffe tider

Det kan være lett å tenke at man ikke har behov for private liv- og helseforsikringer fordi vi har et godt offentlig helsevesen og gode velferdsordninger i Norge.
Som sykmeldt eller ufør vil mange likevel oppleve å få omtrent halvert  inntekten de har når de er i jobb, og det kan ta lang tid å få behandling.

Flere og flere blir uføre

Statistikken viser at det er større sannsynlighet for at du blir ufør enn at huset ditt brenner ned. Vi ser også at flere får kreft enn tidligere. Antallet vil fortsette å øke fordi både kvinner og menn lever lengre enn før. Hvis en helsekrise rammer deg er det godt å vite at du slipper å vente på økonomisk hjelp. Det er også noen ting det offentlige ikke hjelper deg med. Det skal vi se mer på under.

1) Hva om du sitter igjen med gjelden alene?

En familie med to inntekter rammes hardt hvis de plutselig bare har en igjen. Klarer du å håndtere gjeld og andre forpliktelser alene?

Om det verste skulle skje kan det være avgjørende å ha livsforsikring. Den gjenlevende får utbetalt et engangsbeløp som kan bety at man f.eks slipper å selge huset. Når du kjøper livsforsikring, tar du ansvar for den økonomiske fremtiden til familien din. Det er godt å slippe å bekymre seg for økonomi i tillegg til alt annet om det verste skulle skje.

Hvis du bor alene uten barn og all gjelden står på deg, trenger du ikke livsforsikring. Våre rådgivere hjelper deg å finne ut hva du kan ha behov for.

 

 

Hvem bør forsikre seg selv?
1) Alle som ikke kan håndtere all gjeld alene om en partner faller bort
2) Alle som ikke klarer seg på 66% av inntekten sin i dag ved uførhet
3) Alle som ikke har en god buffer ved alvorlig sykdom

 

 

2) Klarer du deg med 66 prosent eller mindre av inntekten din?

Helt forenklet dekker NAV i dag 66 prosent av inntekten opptil 6 G (711 720 kroner), hvis du blir ufør. Det betyr at du maksimalt får 469 735 kroner. Klarer du deg på det? Husk at hvis du tjener mer enn 6 G taper du enda mer som langvarig syk.

Som ung ufør uten å være etablert i arbeidslivet er det enda verre. Da kan du bli minstepensjonist med en utbetaling på rundt 300 000 kroner i året fra NAV. Boligdrømmen, ferier og mange gleder i de unge etableringsårene må vike.

Still deg derfor spørsmålet: Klarer du deg på kun 66 prosent av lønna di i dag? Eller hva hvis barnet ditt blir syk før han eller hun er gammel nok til å jobbe?

3) Har du en god nok buffer hvis du blir alvorlig syk?

Dessverre er det mange som får en alvorlig sykdom i løpet av livet. Med forsikring for kritisk sykdom kan du velge å få utbetalt en valgfri engangssum mellom 100 000 kroner og 20 G hvis du får en av 20 diagnoser. Pengene gir deg frihet til å klare deg økonomisk i en periode, og kan blant annet brukes til det du ønsker, for eksempel raskere utredning, behandling eller tid med familien. Du velger. Utbetalingen kommer raskt etter du har fått diagnosen, slik at du slipper å bekymre deg for økonomien.

Usikker på hva du trenger?

Det kan være vanskelig å vite om man har de forsikringene man trenger.
Våre dyktige rådgivere hjelper deg å finne løsninger som sikrer deg og dine best mulig ut ifra dine behov og din lommebok. Avtal et møte med din rådgiver her.

 

 

Hva betyr G?
Når vi bruker G i artikkelen, er det en forkortelse for Grunnbeløpet i folketrygden. 1 G er 118 620 kroner i 2023.

 

 

Kilde: Frende Forsikring

Back To Top