Skip to content

Gruppelivs-forsikring

Et av de viktigste ansattgodene en arbeidsgiver kan tilby er gruppelivsforsikring. Dette vil blant annet gi en engangsutbetaling til etterlatte hvis din ansatte dør.

Med gruppelivsforsikring i Frende har du også mulighet til å utvide med dekninger om uførhet til gruppelivsforsikringen.  

Din rådgiver i Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal hjelper deg hva som er riktig for deg og din bedrift.

Varig Forsikring gruppelivsforsikring

En verdifull gode for dine ansatte

Gode forsikringsordninger er et konkurransefortrinn i kampen om de beste ansatte.

Venner Ikon

Våre bedriftsrådgivere kjenner deg

Vi kjenner din bedrift, har lokalkunnskap og hjelper deg der du er.

Plaster Ikon

Forsikring tilpasset din bedrift

Vi tilpasser løsningen etter bedriftens økonomi og ønsker. Derfor kan man for eksempel velge nedtrapping av forsikringssummen. Det betyr at forsikringssummen blir lavere jo eldre den ansatte blir.

Dette dekker vår gruppelivsforsikring

I tabellen under ser du hva som er med i forsikringen og hva du kan velge som tillegg.

Du kan også ringe 55 15 36 00, når som helst, hele året.

Ønsker du at vi kontakter deg? Skriv til oss her:

Ofte stilte spørsmål

Hva er forskjellen på gruppeliv og yrkesskadeforsikring?
Loven stiller minstekrav til yrkesskadeforsikring. Den dekker kun yrkesskade og yrkessykdom. Det betyr at skaden eller sykdommen må kunne relateres til arbeidet. En gruppelivsforsikring dekker i tillegg dødsfall og/ eller uførhet (valgfritt) uavhengig av arbeidet. I tillegg er arbeidstakeren dekket både for skader eller uførhet som følge av sykdom og ulykke. Uførhet skyldes langt oftere sykdom enn ulykke.
Hvordan fungerer uføreforsikring som tilleggsdekning til gruppeliv?
Uføredekning med rett til forskuddsutbetaling er den beste dekningen du kan gi dine ansatte. Etter et år som ufør, vil arbeidstaker ikke lenger få full lønn, og da er det kritisk å få utbetaling fra en forsikring. En uføreforsikring uten rett på forskuddsutbetaling vil først komme til utbetaling tidligst etter minst 40 prosent sykemelding i to år, men i snitt tar det cirka seks år før man blir bedømt varig ufør i Norge i dag. Dermed må den forsikrede vente på utbetaling frem til dette tidspunktet.
Hvordan er skattereglene for en gruppelivsforsikring?
For den ansatte: Prisen beskattes som lønnsinntekt Forsikringsbeløpet utbetales som en engangserstatning Engangserstatningen er skattefri Ubetaling til andre enn ektefelle/samboer (eksempelvis barn) utløser arveavgift For bedriften: Prisen er fradragsberettiget Det trekkes arbeidsgiveravgift fra prisen

Relaterte forsikringer

Helseforsikring Næringsliv

Yrkesskade- og fritidsulykke forsikring Næringsliv

Reiseforsikring NL

Kontakt oss

Back To Top