skip to Main Content

Yrkesskade- og fritidsulykke

Med en forsikring som dekker både arbeidsulykke og yrkessykdom vil du være sikker på at dine ansatte alltid vil være godt ivaretatt hvis det skjer noe på jobb – eller i fritiden.  

En yrkesskadeforsikring i Frende vil være lik for deg som er selvstendig næringsdrivende. Du får dekket inntektstap, ménerstatning og erstatning til de etterlatte hvis det verste skulle skje at noen dør.  

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal yrkesskade og fritidsulykke forsikringer
Klokke Ikon

Fleksible løsninger

Vi skreddersyr og viser deg løsninger som dekker ditt ansvar som arbeidsgiver. Slik kan du være sikker på at dine folk alltid er godt dekket.

Viktig også for deg som jobber alene

Forsikringen er like god for deg som er selvstendig næringsdrivende. Den dekker menerstatning, inntektstap og erstatning til etterlatte.

Våre bedriftsrådgivere kjenner deg

Våre rådgivere kjenner din bedrift, har lokalkunnskap og hjelper deg der du er.

Yrkesskadeforsikring er lovpålagt. I tabellen under ser du hva som er dekket og hva du kan velge i tillegg til den lovpålagte dekningen.

Fritidsulykkeforsikring

Fritidsutlykke
Frivillig forsikring som kan kjøpes i tillegg til yrkesskade. Dekker dine ansatte på fritiden
Ulykke ved reise til og fra arbeid
Dekker medisinsk invaliditet, arbeidsuførhet eller død på vei til og fra arbeid

Tilvalg

Fritidsulykke invaliditet
Dekker medisinsk invaliditet som skjer på fritiden inntil avtalt forsikringssum

Tilvalg

Fritidsulykke arbeidsuførhet
Dekker arbeidsuførhet som skjer på fritiden, med inntil 5,5 G, 11 G eller 22 G

Tilvalg

Fritidsulykke død
Dekker dødsfall som skjer på fritiden, med inntil 15 G eller 22 G

Tilvalg

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskade (lovpålagt)
Dekker arbeidsulykke og yrkessykdom som har skjedd på jobb. Denne dekningen er lovpålagt. Den dekker bortfall av muligheten til inntektsbringende arbeid og tap av fremtidig inntekt. Medisinsk invaliditet er en varig nedsettelse av funksjonsevne, men som ikke nødvendigvis påvirker arbeidsevnen
Yrkesinvaliditet under 15%
Dekker medisinsk invaliditet fra 1 til og med 14 prosent. Eksempelvis kan dette være tap av en finger eller en tå

Tilvalg

Yrkesinvaliditet utvidet sum
Øker maksimal erstatning fra 4,5 G til valgt forsikringssum

Tilvalg

Yrkesdødsfall, utvidet sum
Øker maksimal erstatning fra 15 G til 22 G

Tilvalg

Offshore ulykke, utvidet sum
Øker maksimal erstatning til 22 G ved invaliditet eller død på offshoreoppdrag

Tilvalg

Ønsker du at vi kontakter deg? Skriv til oss her:

Ofte stilte spørsmål

Hva dekker yrkesskadeforsikringen?
Forsikringen dekker ansattes yrkesskade etter ulykke og ved sykdom.
Hvem er omfattet av yrkesskadeforsikringen?
Alle som du har et arbeidsgiveransvar for er omfattet av forsikringen. Ansvaret gjelder også i forbindelse med praksisplasser for skoleelever og lignende kortvarige ansettelsesforhold.
Er det nødvendig for selvstendig næringsdrivende å kjøpe yrkesskadeforsikring?
Ikke ifølge loven, men vi har en frivillig yrkesskadeforsikring for selvstendige næringsdrivende som vi anbefaler at du vurderer.
Dekker yrkesskadeforsikringen de ansatte på fritiden?
Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen gjelder på arbeid og i arbeidstiden. Du kan utvide forsikringen til også å gjelde i fritiden til dine ansatte. En rekke ulike løsninger finnes for dekning i fritiden.
Må prisen for yrkes- og fritidsskadeforsikringen innberettes som lønn?
Hvis forsikringen du velger gjelder på fritiden skal prisen for denne innberettes som lønn. Dette vil fremgå av forsikringsbeviset som du får tilsendt.

Relaterte forsikringer

Helseforsikring Næringsliv

Reiseforsikring NL

Gruppelivsforsikring NL

Kontakt oss

Back To Top