Skip to content

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal inviterer lokalt næringsliv til seminar

Økt digitalisering er en nøkkel til verdiskapning og innovasjon, og vi blir mer sårbare for dataangrep.
Over halvparten av norske bedrifter har opplevd hacking, virusangrep eller at sensitive opplysninger har kommet på avveie.
Dette er et sentralt tema i dagens trusselbilde.

Har bedriften din kunnskap til å håndtere dette?

I samarbeid med Crawford & Company AS vil Henrik Brandt gå gjennom følgende tema på vårt seminar:

  • Cyber og Cyberhendelser
  • Hva bør bedriftene gjøre og hvordan kan man forberede seg
  • Hva er Cyberforsikring og hvorfor er dette noe alle bedrifter bør ha
  • Spørsmål og diskusjon

Henrik Brandt er advokat og har ledet Crawfords Nordiske Cyber Team siden 2015. Han har de siste årene vært involvert i håndteringen av mer enn 100 cyberhendelser og har derfor en unik erfaring med hvordan det er å være utsatt for et cyberangrep og hva man bør forberede seg på. Henrik vil gå igjennom hvilke typer angrep og hendelser som bedriftene opplever, hva man kan gjøre for å forebygge hendelser og tap, samt hvorfor en cyberforsikring er noe alle bedrifter bør ha.

 

Deltagelse er gratis. Av hensyn til servering ber vi om påmelding innen 23. januar.

 

Molde:
Dato: 25. januar 2023 kl. 08:00-10:00
Sted: Varig Forsikring, Øvre Veg 32, Romsdalskvartalet, Molde
Frokost: kl. 08:00
Møtestart: kl. 08:30

Klikk her for å melde deg på til seminar i Molde

 


 

Kristiansund:
Dato: 25. januar 2023 kl. 12:00-14:00
Sted: Varig Forsikring, Nedre Enggate 14, 6509 Kristiansund
Lunsj: kl. 12:00
Møtestart: kl. 12:30

Klikk her for å melde deg på seminar i Kristiansund

 

 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen! 

Back To Top