Skip to content

Forsikringer som ansattgode

varig-forsikring-ansatte-personal

– Gode forsikringsordninger er med på å gjøre firmaet ditt til en attraktiv arbeidsplass. 

Å være bedriftsleder betyr stort ansvar. En del handler om å forsikre ansatte, å gi dem sikkerhet hvis ulykken først skulle være ute. Stadig flere små og mellomstore bedrifter velger å gi sine ansatte flere og bedre forsikringer enn de strengt tatt må. Det er det mange gode grunner til. 

– Det viser at du bryr deg, men det fører også til at de ansatte blir mer lojale overfor arbeidsgiverne sine. Det er en vinn-vinn-situasjon, sier Eivind Pettersson, salgsleder for næring og landbruk i Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. 

 

Minstekravet kan gi falsk trygghet 

Som arbeidsgiver er du lovpålagt å forsikre dine ansatte. Minstekravet er en yrkesskadeforsikring som gir erstatning ved sykdom, dødsfall eller skader som skjer i arbeidstiden og på arbeidsstedet. 

Men det kan være lurt å gi de ansatte bedre forsikringsordninger. En undersøkelse utført av konsulentselskapet Mercer viser at de færreste blir alvorlig skadet eller syke mens de er på jobb. 

De fleste vet at de er forsikret gjennom jobben, men det gir fort en falsk trygghet. De færreste er nemlig klare over hva de er forsikret for. Mange får seg en stor og ubehagelig overraskelse den dagen uhellet skjer. 

 

Dette bør du ha

Forsikringer er kanskje ikke et like håndgripelig og spennende ansattgode som tilgang på en hytte på høyfjellet eller gratis trening i et helsestudio, men det er nok det viktigste ansattgodet du kan gi dine medarbeidere.

tillegg til den lovpålagte forsikringen er det vanligste å oppgradere yrkesskadeforsikringen til også å dekke fritidsulykker og sikre høyere utbetaling ved yrkesskader.  Det er også vanlig å inkludere en 
uføreforsikring og en helseforsikring, en forsikring som sikrer arbeidstakeren rask behandling ved sykdom.

 

Hvis du vil ha mer informasjon, eller få et uforpliktende tilbud kan du fylle ut kontaktskjemaet under.

 

Kilde: Frende Forsikring

Back To Top