Skip to content

Ordinær generalforsamling

Det avholdes ordinær generalforsamling i Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal

Dato: 27. april 2023, kl. 1700 på Quality Hotel Grand Kristiansund

Følgende saker legges frem til behandling: 
Sak 1            Åpning av generalforsamlingen ved møteleder
Sak 2            Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Sak 3            Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder
Sak 4            Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2022
Sak 5            Endring av valgkomiteens instruks
Sak 6            Valg til styret
Sak 7            Valg av leder og nestleder til styret
Sak 8            Valg til valgkomiteen
Sak 9            Godtgjørelse og honorar til styret, generalforsamling og valgkomite
Sak 10          Valg av revisor

 

 

Back To Top