Skip to content

Prosjektforsikring

I samarbeid med Frende tilbyr vi prosjektforsikring som passer for både hoved- og underentreprenører. Dette er forsikringen for håndverkere og entreprenører som vil forsikre bygg-, anleggs-, og montasjearbeid.  

Forsikringen kan kjøpes som årsforsikring, det vil si at den dekker alle prosjekter du har gjennom året. Den kan også kjøpes for enkeltprosjekt.  

Alle prosjekt er forskjellige. Derfor kan vi skreddersy forsikringen etter ditt behov. Skulle du for eksempel trenge høyere forsikringssum enn hva som er inkludert i standardavtalen, da vil vi selvsagt bistå deg og ordne det.  

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal prosjektforsikring

Våre bedriftsrådgivere kjenner deg

Vi er tett på kundene våre. Med god lokalkunnskap hjelper vi deg til å finne riktig forsikring til din bedrift.

Vi skreddersyr din forsikring

Alle prosjekter har ulike behov. Dersom du trenger høyere forsikringssummer enn det som er inkludert i standardavtalen ordner vi selvsagt det.

Trygger dine verdier

Prosjektforsikringen har en god standarddekning som inkluderer plutselige og uforutsette skader.

Dette dekker vår prosjektforsikring

Du kan ha prosjektforsikring på ting, ansvarsforsikring for prosjekt – eller begge deler.
I tabellen under ser du hva som dekkes og hva du kan velge som tillegg.

Tingforsikring prosjekt

Bygg-, anleggs-, og montasjearbeid
Dekker skader ved bygg-, anleggs-, og montasjearbeid. Omfatter også materialer og varer på forsikringsstedet som skal være en del av det ferdige bygget/anlegget
Riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester.
Nødvendige utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester med inntil èn million kroner (summen kan utvides) etter skade er dekket
Rekonstruksjon av manuskripter, yrkestegninger med mer.
Rekonstruksjoner er dekket med inntil 100 000 kroner (summen kan utvides)
Verktøy, hjelpeutstyr, brakker, boder og kontorutstyr.
Omfatter verktøy, hjelpeutstyr, brakker, boder og kontorutstyr som anvendes for arbeidets utførelse, inntil avtalt forsikringssum
Materialer og varer under transport
Materialer og varer som er på vei til prosjektsted eller fast lagringssted er dekket med inntil 300 000 kroner
Materialer og varer på fast lagringssted
Materialer og varer på fast lagringssted er dekket med inntil avtalt forsikringssum
Prisstigning
Dekker økning i pris i tiden mellom skade og reparasjon
Merutgifter til offentlige påbud
Dekker merutgifter som følge av offentlige påbud med inntil to millioner kroner
Ekstrautgifter
Dekker ekstrautgifter etter skade med inntil 300 000 kroner (summen kan utvides)
Ansattes tøy
Ansattes tøy er dekket med inntil 5000 kr per ansatt.
Eksisterende bygning som tilhører byggherren
Dekker bygningsskade på eksisterende bygning på grunn av ombygging eller påbyggingsarbeid. Denne dekningen er kun tilgjengelig for enkeltprosjekter

Tilvalg

Dette dekker vår ansvarsforsikring prosjekt

Ansvarsforsikring prosjekt:

Sprenging nærmere eiendom enn fem meter
Dekker skade ved sprenging nærmere enn fem meter. Denne dekningen er kun tilgjengelig for enkeltprosjekt
Byggherreansvar
Dekker rettslig erstatningsansvar i egenskap av byggherre. Denne dekningen er kun tilgjengelig for enkeltprosjekt

Ønsker du at vi tar kontakt med deg? Skriv til oss her:

Ofte stilte spørsmål

Hva dekker en prosjektforsikring?
En prosjektforsikring dekker plutselige og uforutsette skader på bygg- anleggs- eller montasjearbeid, inkludert naturskade. Dekker også materialer og varer på forsikringsstedet som skal være en del av det ferdige bygget/anlegget.
Hva er forskjellen på årsprosjekt- og enkeltprosjektforsikring?
Årsforsikringen dekker alle byggearbeid, anleggs- eller montasjearbeid i løpet av et år. Prisen på forsikringen beregnes ut fra årsomsetningen.
Dekker prosjektforsikringen verktøy og utstyr?
Ja. Verktøy, hjelpeutstyr, brakker, boder og kontorutstyr på prosjektsteder er dekket inntil forsikringssummen som er avtalt. Forsikringen dekker også skade på egne materialer på fast lagersted med inntil 300 000 kroner. Tyveri dekkes bare når tyveriet skjer fra bygning.

Relaterte forsikringer

Cyberforsikring NL

Bedriftsforsikring Næringsliv

Firmabilforsikring Næringsliv

Kontakt oss

Back To Top