Skip to content

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal inviterer lokalt næringsliv til seminar.

Seminar om brannsikkerhet i Molde og Kristiansund 

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal er et lokalt og kundeeid selskap. Som forsikringsselskap er vi opptatt av å dele kunnskap og gi forebyggende råd. Vi vet at ved å drive målrettet med skadeforebyggende arbeid bidrar vi til færre skader og et tryggere liv.

De fleste branner utvikler seg svært raskt og brannsikringstiltak er viktig for å unngå spredning. Vi inviterer til seminar hvor vi ønsker å sette fokus på brannforebygging. Jens Jensen har lang erfaring som risikovurderer i Frende forsikring og vil snakke om følgende viktige temaer:

  • Brannsikkerhet for borettslag og sameier
  • Styrets ansvar for brannsikkerhet
  • Hvilke utfordringer ser forsikringsbransjen
  • Hva har vi som forsikringsselskap lært av de branner som har vært
  • Tips til forebygging

Deltagelsen er gratis. Av hensyn til servering ber vi om påmelding innen 20. mai.

Molde:
Dato: 22. mai kl. 08:00-10:00
Sted: Varig Forsikring, Øvre Veg 32, Romsdalskvartalet, Molde
Frokost: kl. 08:00
Møtestart: kl. 08:30

Klikk her for å melde deg på seminar i Molde

Kristiansund:
Dato: 22. mai kl. 12:00-14:00
Sted: Varig Forsikring, Nedre Enggate 14, Kristiansund
Lunsj: kl. 12:00
Møtestart: kl. 12:30

Klikk her for å melde deg på seminar i Kristiansund

Velkommen!

Back To Top