Skip to content
Eide Revylag
Eide Revylag

Vi bryr oss lokalt og gir Eide Revylag støtte til videre drift

For oss er det viktig å kunne bidra lokalt, og vår støtte kommer godt med for at det fortsatt skal være aktivitet i forsamlingshuset.

Eide velforening og Eide Revylag har vært hardt rammet av koronanedstengningen.

Den årlige revyen til Eide Revylag og julefesten har vært viktig for økonomien til huset som eies av Eide velforening. I tillegg har ikke utleie til private arrangementer vært mulig under nedstengningen. Nesten to år har gått uten inntekter mens løpende utgifter som strøm og kommunale avgifter fortsatt må betales.

Vi støtter lokal dugnadsånd.

Eide velforening og Eide Revylag har engasjerte og flotte folk som brenner for det de holder på med. Jubileumsforestillingen 17., 18. og 20. november sikrer gode inntekter og de har også planer om å sette opp ny revy til våren i tillegg til en del andre aktiviteter. Med gjennomføring av revyen og støtten på 15.000 kroner vi gir gjennom Dugnadsløftet ser det lyst ut for at det fortsatt skal være liv i Eidshallen.

“Vi i Eide Velforening og Eide Revylag fikk plutselig besøk fra Varig Forsikring og Dugnadsløftet.
Vi fikk overlevert en sjekk pålydende kroner 15 000,-
Vi takker ydmykt for disse midlene, de kommer godt med for videre drift
Tuuusen millioner takk
– Randi Kristin Lysgård, Eide Velforening”

Eide Revylag og Eide Velforening
Leder for Eide Revylag, Bente Elin Feltstykket, nesteleder og kasserer i Eide Velforening, Randi Kristin Lysgård. Inger Settem i Varig Forsikring til høyre.

Dugnadsløftet

Gjennom Dugnadsløftet støtter vi kultur og idrett på Nordmøre og Romsdal. Vi gir støtte til frivillige lag og organisasjoner i alle kommuner hvor vi har kunder. Jo flere kunder fra en kommune, desto mer støtte til lag og organisasjoner i kommunen.

Se flere som får støtte på dugnadsloftet.no

Back To Top