Skip to content
Forsikringsrådgiver Magnus Kleivenes i Varig Forsikring overrekker klubben gavesjekken på kr 50.000
Forsikringsrådgiver Magnus Kleivenes i Varig Forsikring overrekker Kristiansund Dynamiske Sportskyttere en gavesjekk på kr 50.000

Får realisert drømmen om en egen ungdomsbane for sportsskyting i Kristiansund

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal heier på lokal dugnadsånd, og gjennom Dugnadsløftet støtter vi Kristiansund Dynamiske Sportsskyttere med kr 50.000 slik at de kan få realiseret drømmen om en egen ungdomsbane i klubben.

Kristiansunds Dynamiske Sportsskyttere er en klubb med ca 70 medlemmer i aldersgruppen 16-75 år. Hele klubbens drift, er basert på dugnad og medlemskontingenter. Klubben er tilsluttet Dynamisk Sportsskyting Norge, og internasjonalt tilsluttet Internasjonal Practical Shooting Confederation.

“For å bli sertifisert skytter, må alle igjennom et seks måneders langt sikkerhetskurs, samt bestå et godkjenningsstevne for å bevise at man innehar kvalitetene som behøves for å kunne håndtere et våpen på en sikker og fornuftig måte. Sikkerhet og trivsel er grunnlaget i sporten vår, og dette er noe vi er stolte av å ha oppnådd. Vi har planer, og store ambisjoner, om å åpne en ungdomsfløy i klubben vår, da vi ønsker å utvide vårt tilbud til ungdom som har interesse av å lære kunsten å håndtere våpen, mestring og disiplin.  Per dags dato har vi et ungdomstilbud, men vi har sett at det å skulle lære seg håndtering av våpen, lære seg sikkerhet og skyting, samtidig som de mer drevne har trening på samme bane, ikke er heldig”. Skriver Håkon Laksberg, som på vegne av klubben har søkt om støtte til ny ungdomsbane.

 

Vi i Varig Forsikring håper at vårt bidrag gjør at klubben får realisert drømmen om en egen ungdomsbane, og vi er sikre på at dette blir en suksess. Vi støtter lokal idrett og kultur der våre kunder bor. Har din klubb, eller ditt lag, et godt prosjekt for barn og unge kan dere søke om støtte fra vårt fond Dugnadsløftet.

Søk støtte nå på dugnadsloftet.no

 

Back To Top