skip to Main Content
Frende Ung

Frende Ung inneholder innbo- reise og ulykkesforsikring, og er en pakke tilpasset deg mellom 18 og 30 år.

Forsikringen sørger for at du og eiendelene dine er godt dekket.

Snakk med våre rådgivere om Frende Ung er riktig forsikring for deg og din livssituasjon.

Sjekk pris og få tilbud

Forsikringen inneholder innbo-, reise- og ulykkesforsikring. I tabellen under ser du hva som dekkes.
For fullstendige vilkår klikk her

Reiseforsikring

Forsikringen dekker deg og tingene dine enten du skal på dagstur, ferie eller på fjelltur.

Innboforsikring som dekker uhell

Har du sølt kaffe på laptopen eller mister mobilen i gulvet? Innboforsikringen sikrer eiendelene dine.

Ulykkesforsikring

En ulykke kan ramme alle. Forsikringen sikrer deg økonomisk dersom du skulle bli utsatt for en ulykke.

Innbo
Dekker skade på eiendeler på adressen din i Norge. Brannskader, lynnedslag, elektrisk fenomen og nedsoting. Vannskader i forbindelse med rørskade, tilbakeslag eller vanninntrenging. Dekker innbruddskader og tyveri. Dekker også naturskader; storm, flom, skred. Forsikringssum på 600.000 kroner og en fast egenandel på 1.500 kroner.
Uhell i hjemmet
Dekker uhellskader i hjemmet med inntil 600.000 kroner.
Uhell utenfor hjemmet
Dekker skader på tingene dine som skjer utenfor hjemmet med inntil 30.000 kroner. Dekker inntil 5.000 kroner per år uten at du trenger å betale egenandel.
Hjelp ved nettmisbruk
Forebyggende rådgivning for å forsøke å fjerne personlig krenkende innhold fra internett og lukke falske profiler som er opprettet i sikredes navn.
ID-sikring
Forebygging, hjelp, håndtering og opprydding ved mistanke om identitetstyveri.
Rettshjelp
Advokatbistand i en tvist knyttet til bolig eller leilighet, men ikke hytte.
Rettslig erstatningsansvar
Ansvar du pådrar deg for skade på annen person eller ting. Inntil 5 millioner kroner.
Veggedyr, kakerlakker og skjeggkre
Bekjempelse av veggedyr, kakerlakker og skjeggkre inntil 100.000 kroner.


Reisegods
Dekker eiendelene dine når du er utenfor hjemmet ditt. Inntil 40.000 kroner per enkeltgjenstand, hvis de for eksempel blir stjålet eller skadet.
Sykdom/ulykke på reise
Dekker behandling av sykdom/ulykke når du er på fritid- eller feriereise.
Kompensasjon for tapte feriedager
Du får kompensasjon for de dagene du mister av ferien dersom du blir sengeliggende på grunn av sykdom, innlagt på sykehus, eller må dra hjem tidligere enn planlagt.
Avbestilling av reise
Du kan avbestille din reise hvis du blir alvorlig syk eller utsatt for en ulykke. Vi dekker også avbestilling hvis sykdom eller ulykke rammer din nærmeste familie, den eneste personen du reiser sammen med eller en nøkkelperson på reisen (for eksempel sjåfør).
Forsinkelse på reise
Gjelder når du eller bagasjen din blir forsinket på feriereise.
Evakuering
Reisen hjem igjen er dekket hvis du blir evakuert på grunn av krig, terror, opprør, naturkatastrofe, epidemi/pandemi eller andre alvorlige uroligheter. Du er også dekket hvis Utenriksdepartementet gir ordre om evakuering.

Ulykke på jobb
Ulykkesforsikringen dekker ulykker på jobb. Varig invaliditet dekkes med inntil 1 million kroner. Dødsfall dekkes med 100.000 kroner.
Ulykke på fritiden
Ulykkesforsikringen dekker ulykker på fritiden. Varig invaliditet dekkes med inntil 1 million kroner. Dødsfall dekkes med 100.000 kroner.

Ønsker du at vi kontakter deg? Skriv til oss her:

Relaterte forsikringer

Reiseforsikring

Ulykkesforsikring

Innboforsikring

Back To Top